Monday, December 19, 2005

เรื่องรถไฟไฟ้ (ต่อ)

หลังจากผ่านไปสี่เดือน เรื่องความยุ่งยากในการซื้อตั๋วที่บ่นไปข้างล่างตอนนี้ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วเพราะว่าซื้อตั๋วแบบที่ใช้หลายเที่ยว(BTS)และบัตรเติมเงิน (MRT)นานๆซื้อทีก็ไม่นารำคาญเท่าไหร่ ส่วนเรื่องที่ต้องรอตั๋วออกมาก่อนแล้วถึงจะเดินผ่านประตูเข้าไปได้นั้น น้องๆที่ทำงานเค้าบอกว่าดีซะอีกจะได้ไม่ลืมตั๋วไว้ที่เครื่อง ซึ่งก็จริง สรุปว่าตอนนี้ชินแล้ว และก็รู้สึกว่ามีรถไฟฟ้านี่สะดวกจริงๆ

No comments: