Friday, November 03, 2006

วันนี้เป็นวันคล้ายเกิด

เมื่อเช้าตื่นแต่เช้าไปตักบาตรเนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันเกิด รู้สึกสบายใจดี อยากจะทำทุกวัน แต่นอนดึกแทบทุกวันแบบนี้คงเป็นไปได้ยาก ต้องฝึกเข้านอนเร็วๆซะแล้ว สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ตอนนี้มีนิ่วอยู่ในไตซะด้วยต้องหาโอกาสไปเอาออกดีกว่า

No comments: