Monday, December 08, 2008

การต่อขา Power Supply ของ Device ใน Eagle

โปรแกรม Eagle นั้น เป็นโปรแกรมที่ใช้ประจำในการออกแบบวงจรที่ผมทำเล่น มีปัญหาหนึ่งที่เจออยู่บ่อยๆคือ วางอุปกรณ์แล้วมันไม่มีขาสำหรับต่อ Power Supply หรือ VCC, GND ให้ ตัวอย่างเช่น LM324 พอวางไปในวงจรมันจะเป็นตัว OpAmp เฉยๆ

วิธีการเอาขา Power Supply ออกมาคือ กดปุ่ม Invoke ดังรูป
จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาถาม ให้คลิกไปที่อันล่างสุด Gate: P, Symbol: PWR+- ตามภาพ เพื่อเลือกให้แสดงขา Power

พอคลิก OK แล้วมันจะมีขา 4 และ 11 ออกมา แล้วเราก็ต่อ VCC เข้าขา 4 และ GND เข้าขา 11 เป็นอันเสร็จพิธี พอเปลี่ยนไปเป็น Mode PCB มันก็จะต่อขาสองขานี้เข้ากับ Power Supply ให้โดยอัตโนมัต

No comments: