Sunday, November 21, 2010

วิธีการถอดสายนาฬิกา


เพื่อความชัดเจนและเป็นความรู้สำหรับคนที่สงสัย punkky ในนามของ WatchKzy.com จึงได้จัดทำวิดีโีอสาธิตวิธีการถอดสายนาฬิกาเหล็กด้วยเครื่องมือถอดสายนาฬิกา สามารถทำเองได้เพียงแต่ต้องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและความตั้งใจอีกเล็กน้อยครับเครื่องมือและสายนาโต้ สามารถซื้อได้ที่ร้านขายสายนาฬิกา WatchKzy.com ครับ
อุปกรณ์ถอดสายนาฬิกานี้ สามารถใช้ถอดสาย Rolex, Omega, Seiko, Luminox และ นาฬิกาสายเหล็กอื่นๆได้

No comments: