Wednesday, June 02, 2004

มีของมาส่ง

เมื่อวานตอนเย็น ได้เจ้านี่มาจาก US โดนภาษีไป 2700 yen และก็ค่าอะไรอีกไม่รู้อีกพันกว่า... งง สงสัยคนส่งเค้าส่งมาดีเกินไป ใช้ของบริษัทอะไรก็ไม่รู้ ทั้งๆที่จริงแล้วส่งแบบ EMS จะถูกและก็เร็วกว่าอีก Lemania เรือนนี้มีอายุประมาณ 50 ปีได้แล้ว เก็บๆไว้เผื่อวันหน้ามีเยอะๆ จะได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ซะเลย

1 comment:

แปลภาษาเกาหลี said...

อย่างนี้เรียกว่าดูดีมีชาติตระกูลหรือป่าวนะ