Saturday, October 18, 2008

Laco Black Pilot Watch Limited 50 pcs. มาถึง (ตั้งนานแล้ว)

นาฬิกา Laco Black Pilot Watch Limited 50 เรือนทั่วโลก มาถึงเมืองไทยแล้ว เชิญทุกท่านเป็นเจ้าของได้ หาไม่ได้อีกแล้ว และก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมี Limited แบบนี้ออกมาอีกครับ
Laco Black Pilot Watch Limited 50 pcs.
Laco Black Pilot Watch Limited 50 pcs.

No comments: