Sunday, February 08, 2009

ข่าวไม่ดี

เวลาประมาณ 16:10 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ป๋าของผมได้เดินหกล้มหมดสติและเสียชีวิตกระทันหันโดยที่ครอบครัวไม่ได้ทันตั้งตัวทุกคนอยู่ในอาการช๊อค
ขอให้ป๋าไปสู่สุขคติครับ

No comments: