Tuesday, January 27, 2009

เกี่ยวกับสาย Nato เอาไว้ใส่กับ Rolex

มีความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับสาย Nato มาลงไว้ตรงนี้
1. สาย Nato ดั้งเดิมนั้น มีสีเดียวคือสีเทา (admiralty grey) และมีขนาดเดียวคือ 20mm
2. buckle ดั้งเดิมนั้นเป็น ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
3. ไม่มีการเย็บด้วยด้าย รอยต่อจะใช้ความร้อนเชื่อมทั้งหมด
ดังนั้นสาย nato ที่ขายกันในปัจจุบันนี้เป็นแบบ upgrade ขึ้นมาแล้ว เพราะ buckle ก็เป็น stainless steel สีก็มีหลายสี ขนาดก็มีหลายขนาด (เจอบางที buckle เป็นเหล็ก สนิมขึ้นได้ด้วย)
สาย Nato


ลายนำเงิน-แดง-น้ำเงิน สวยดีเหมือนกันนะเนี่ย


ซื้อได้ที http://www.watchkzy.com

No comments: