Sunday, April 26, 2009

อบรมการตลาดออนไลน์

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดีๆครับ คือ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)ได้ร่วมมือกันจัด โครงการ “การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ : สำหรับ SMEs ผู้ผลิตและผู้ค้ารายย่อย” โดยจัดหลักสูตรอบรมการตลาดผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือ e-Marketing เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

สมาชิกท่านใดมีบริษัทที่เป็นการผลิต หรือ ซื้อมาขายไป ที่ยังไม่ได้ทำการตลาดออนไลน์ หรือทำไปแล้วก็เถอะ น่าจะลองมาเข้าโครงการดูครับ คิดว่าน่าจะเพิ่มยอดขายได้บ้าง อย่างน้อยเพิ่มคนเข้าชมเว็บมากขึ้นแน่นอน

ซึ่งผู้เข้าโครงการจะได้เรียนรู้วิธีการทำเว็บไซต์ให้คนเข้ามาแล้วอยู่ในเว็บนานๆ วิธีการโฆษณาเว็บไชต์ วิธีการรับจ่ายเงินออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย โดยจะลงมีปฏิบัติจริงเลย (มีคอมพ์ให้ใช้คนละเครื่อง)

โครงการนี้ ฟรี! ครับ แต่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตั้งใจปฎิบัติจึงมีค่ามัดจำ 5000 บาท มาเรียนครบ 3 วัน ก็คืนให้ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครดูได้ที่ http://www.swpark.or.th/emkt/ ครับ

No comments: