Wednesday, June 17, 2009

วิธีการใส่สายนาโต้

สาย Nato นั้น มันจะมีวิธีการใส่เข้ากับตัวเรือนนาฬิกาค่อนข้างจะพิเศษนิดหน่อย
ขั้นแรกสุดก็คือต้องถอดสายนาฬิกาเดิมออก แล้วเอาเฉพาะ spring bar ใส่กลับเข้าไปที่ขาตัวเรือนตามภาพ


ดึงสายส่วนที่ยาวของสายนาโต้ ออกมาให้พ้นห่วงโลหะ


นำปลายของสายส่วนที่ดึงออกมาสอดเข้าที่ระหว่าง Spring bar กับตัวเรือนนาฬิกา ในตำแหน่งของเลข 12 นาฬิกา


สอดให้สุดแล้วนำปลายสายไปสอดเข้าอีกฝั่งหนึ่งของตัวเรือน


นำปลายสายไปสอดเข้ากับห่วงโลหะอีกห่วงหนึ่งตามภาพ


ดึงสายให้สุด เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี ง่ายมากครับ ถอดเปลี่ยนก็ทำกลับกันครับ


เวลาใส่กับข้อมือไปแล้วจะมีปลายเหลือออกมาดังภาพ


เพียงพับส่วนปลายกลับเข้าไปในห่วงตามภาพ ก็เป็นการเก็บสายเรียบร้อย ข้อมือเล็ก ข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้สวยเหมือนกัน


เมื่อเก็บปลายสายเรียบร้อยแล้วก็สวยเช่นนี้ครับ


เพียงเท่านี้ก็สวยสมใจครับ รูปและคำอธิบายจากเว็บ watchkzy.com ซึ่ง punkky เป็นคนถ่ายรูปเอง และเขียนเองครับ

1 comment:

Anonymous said...

hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....