Sunday, May 30, 2010

ข้อควรระวังในการแจ้งโอนเงินด้วย SMS สำหรับผู้ประกอบการ

เมื่อวานได้รับ SMS จากธนาคารแจ้งว่ามีเงินเข้า 390 บาทจากคนที่ไม่คุ้นชื่อ ตอนแรกก็นึกว่าคงจะสั่งซื้อของแบบโอนเงินมาแล้วค่อยโทรสั่ง (แบบว่าเชื่อใจร้านเราสุดๆ)แต่ก็งงนิดๆ เพราะว่าในร้านขายนาฬิกาของเราไม่มีสินค้าราคา 390 บาท มาวันนี้นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากคุณคนที่โอนเงิน ก็เลยเข้า internet banking ไปดูยอดซักหน่อยดีกว่า หาดูก็ไม่เห็นยอด 390 บาทที่ว่านี้ ลองกลับไปอ่าน SMS อีกที ก็เห็นว่าเงินเข้าบัญชีหมายเลข 201xxxxx ซึ่งไม่ใช่บัญชีเรา สงสัยคนโอนคงส่ง SMS มาผิดเบอร์
ทีนี้ก็เลยซึ้งเลยว่าการแจ้งโอนด้วย SMS นี่มันมีปัญหานิ (ความจริงเคยคิดตั้งนั้นแล้ว) กล่าวคือ คนโอนเงินสามารถโอนเงินเข้าบัญชีคนหนึ่งแต่ส่ง SMS บอกอีกคนหนึ่งได้ ทางธนาคารคงคิดว่า Service นี้เป็นการอำนวยความสะดวกมากกว่าอย่างอื่น เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานต้องดูรายละเอียดที่เขียนไว้ใน SMS ว่าโอนไปบัญชีหมายเลขอะไรด้วย คนที่คิดไม่ซื่ออาจจะโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วส่ง SMS บอกว่าโอนเงินให้เราแล้ว ถ้าหลงเชื่อก็เกิดความเสียหายได้ เพราะมีกรณีคนปลอม slip การโอนเงินทาง internet banking มาแล้ว

ดังนั้นผู้ประกอบการที่รับเงินทางการโอน แล้วได้รับ SMS ว่าโอนเงินแล้ว ไม่ควรเชื่อ SMS ทันที ควรอ่านดูรายละเอียดว่าโอนไปบัญชีไหนและควรต้องไปเช็คยอดเงินจริงๆแล้วค่อยส่งของ "กฎเหล็ก e-commerce แบบลูกทุ่งๆที่ผมใช้ประจำ คือ รับเงินแล้วค่อยส่งของ"

No comments: