Saturday, December 09, 2006

PLAZEON Yahoo! Widget

ลองทำ Yahoo! Widget ของ PLAZEON Chrono-Power Reserve ดู ซึ่งสามารถกดจับเวลาได้จริงๆ คล้ายๆกับ Flash version ที่ทำไว้สักพักนึงแล้ว สำหรับกรณีของนาฬิกาจับเวลานั้น Yahoo! Widget นั้นทำได้ง่ายกว่า Flash มาก เพราะไม่ต้องยุ่งกับ Time line และ code ที่ค่อนข้างที่ซับซ้อนกว่า ใครอยากเอา widget นี้ไปลองเล่นดูก็ download ไปได้ครับ

สำหรับการสร้าง Yahoo! Widget นั้น ทำได้โดยใช้ Javascript ร่วมกับภาพ Graphics โดยการโยงความสัมพันธ์ระหว่าง code กับ graphics นั้นเขียนออกมาในรูปแบบของ XML สำหรับ tool ต่างๆที่จำเป็นรวมทั้งเอกสารต่างๆที่ช่วยในการสร้าง Yahoo! Widget นั้น สามารถ download ได้ที่ Widget Workshop ครับ

--- updated 12/12/2006 ---
ตอนนี้ widgets ตัวนี้มีให้โหลดจาก Yahoo! Widget Gellery แล้ว

No comments: